Engels schrijven…houd het simpel

'Schrijf met vlag en wimpel, maar houd het simpel,' om de heren Koot & Bie te parafraseren. Dat geldt nog meer voor Engelse teksten. Voor schrijver en lezer is dit vaak hun tweede of derde taal. Ter voorkoming van onduidelijkheden is een standaard woordenlijst aan te bevelen. Die kan voorin een document geplaatst worden. Kiezen... Lees verder →

Technical writer?! Wat heb je dan nodig?

Wat hebben loopbaanadviseur, speltherapeut en technisch schrijver met elkaar gemeen? Het zijn onbeschermde beroepen. Schroef een beroepsplaatje naast je deur en je bent het. Deel visitekaartjes uit met die beroepstitel en je hebt een gesprek. Moet je wel weten waar je het over hebt. Hieronder de belangrijkste vaardigheden: Schrijfvaardigheid Een technisch schrijver moet helder, eenduidig... Lees verder →

De uitdagingen voor een technisch schrijver

Het werk van een technisch schrijver kent uitdagingen. Het is soms roeien met de riemen die je hebt, omgaan met allerhande tegenslagen en weten dat iemand, maar wie, de waarheid in pacht heeft. In enkele punten waar een technisch schrijver in zijn werk tegenaan loopt. Voor wie schrijf ik Het publiek. Wat is je publiek?... Lees verder →

Kennis of kunde: wat verdient de voorkeur?

Waar komt het in de wereld van de technical writer op aan, om¬† maar eens direct een steen in de vijver te gooien. Gaat het om technische kennis? Moet hij/zij in een IT-baan verstand hebben van Java, SQL, DotNet, SCOM, enz? Of gaat het juist om de schrijfvaardigheid. Het is een dilemma. Dat wordt nog... Lees verder →

Stijl

Alles is stijl. Of het nu een gedicht, een kort verhaal of een roman is. Charles Bukowski trekt het wat breder.¬†Vladimir Nabokov draait er niet omheen. Ook handleidingen kennen een stijl van schrijven. Het zijn naslagwerken die gebaat zijn bij helder weergegeven informatie. Korte, kale zinnen in procedures, afgewisseld met een iets wijdlopiger introductie voor... Lees verder →

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑